ZAWÓR STEROWANY ZWROTNY Z-60

Przeznaczenie: Zawór sterowany zwrotny typ Z-60 służy do odcinania strumienia oleju przy przepływie w jednym kierunku, z możliwością sterowania jego otwarciem i otwierania swobodnego przepływu z kierunku przeciwnym. Wykonany jest w wersji umożliwiającej jego bezpośrednią zabudowę na cylindrze hydraulicznym. Położenie zamontowanego zaworu w przestrzeni może być dowolne


z90-zawor-02
z90-zawor-01
z90-zawor-03