ZAWORY STEROWANE ZWROTNE – ZSZ2

Przeznaczenie : Zawory sterowane zwrotne ze sterowaniem hydraulicznym ZSZ przeznaczone są do układu hydraulicznego otwartego, w którym konieczne jest zamknięcie przepływu z odbiornika
do zlewu z jednoczesną możliwością sterowania tym przepływem. Zawory ZSZ można montować na przewodzie instalacji hydraulicznej. Położenie zamontowanego zaworu w przestrzeni może być dowolne.


zsz2-zawor-04
zsz2-zawor-01
zsz2-zawor-02