ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE – ZDZ1

Przeznaczenie : Zawory dławiąco-zwrotne przeznaczone są do pracy w układach hydraulicznych, w których spełniają funkcje: dławienie – przy przepływie cieczy w kierunku zaporowym, oraz 
swobodny przepływ całego wydatku cieczy przy przepływie w kierunku przeciwnym. Regulacja wielkości dławienia odbywa się bezstopniowo i można jej dokonywać w czasie pracy zaworu. Można montować je do instalacji na przewodach wysokiego ciśnienia przed odbiornikami ciśnienia.


zdz1-zawor-02
zdz1-zawor-01
zdz1-zawor-03