Projekty UE

loga Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, BGK, Unia Europejska

 

„Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości.”

Projekt: POIR.03.02.02-00-1660/18
Cel projektu:

Uruchomienie seryjnej produkcji pras BE720 jest wdrożeniem własnej, nowej technologii opracowanej w ramach Umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie prototypu prasy do brykietowania nowej generacji w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe” nr RPDS.01.02.01-02-0055/17-00 zawartą z WD – DIP.

Projekt pozwoli znacząco poszerzyć ofertę produktową i technologiczną przedsiębiorstwa, co zostanie osiągnięte drogą praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji pras hydraulicznych. Projekt polega na praktycznym wdrożeniu nowej technologii w postaci wyników prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 043 000,00 PLN
Wkład własny: 1 937 000,00

 

ue benrpl banerdolny śląsk banerfu baner


 

WROPOL ENGINEERING Sp. z o.o.
Lutynia, ul. Wróblowicka 3, 55-330 Miękinia
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt: RPDS.01.02.01-02-0055/17
Opracowanie prototypu prasy do brykietowania nowej generacji w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe.

Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy WROPOL Engineering poprzez opracowanie prototypu prasy do brykietowania BE 720.

Dofinansowanie projektu z UE: 255 011,50 zł.

 

bison maszyna 1

bison maszyna 1