Dzielnik trójdrogowy antypulsacyjny – DTA

Przeznaczenie : Zawór zwrotny sterowany typ GMZSZ2-16-16-H służy do odcinania oleju przy
przepływie w jednym kierunku, z możliwością sterowania jego otwarciem i otwierania swobodnego
przepływu w kierunku przeciwnym po podaniu ciśnienia sterującego.
Stosuje się jego:

  • dla odciążenia obwodu będącego pod ciśnieniem
  • jako zabezpieczenie przed opadnięciem ciężaru w przypadku przerwania obwodu
  • przeciw ruchom pełzającym blokowanych odbiorników

Wykonany jest w wersji umożliwiającej jego bezpośrednią zabudowę na cylindrze hydrauliczny


dta-dzielnik-01
dta-dzielnik-02
dta-dzielnik-03