ZAWORY ZWROTNE – ZZ

Przeznaczenie : Zawory zwrotne stosowane są w układach hydraulicznych w celu umożliwienia swobodnego przepływu cieczy roboczej w jednym kierunku i zamykaniu przepływu w przeciwnym kierunku. Ciecz robocza – oleje lub inne płyny nie powodujące korozji.


zz-zawor-02
zz-zawor-01
zz-zawor-03