OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" (dalej OWS) stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez WROPOL ENGINEERING, umów handlowych zawieranych przez WROPOL ENGINEERING, jak również aneksów do podpisanych i istniejących kontraktów. Postanowienia określające rodzaj produktów i usług zamawianych przez kontrahentów we WROPOL ENGINEERING, jak również wszelkie inne specyficzne warunki sprzedaży powinny zostać każdorazowo określone w odrębnych umowach...

Pobierz

OWUS – OGÓLNE WARUNKI USŁUG SERIWSOWYCH

Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych przez firmę WROPOL ENGINEERING Sp. z o.o.

§1

Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać informację:

1. typ produktu, numer fabryczny oraz datę produkcji;

...

Pobierz