OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OWS

I. Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" (OWS) stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez WROPOL ENGINEERING, umów handlowych zawieranych przez WROPOL ENGINEERING, jak również aneksów do podpisanych i istniejących kontraktów. Postanowienia określające rodzaj produktów i usług zamawianych przez kontrahentów od WROPOL ENGINEERING, jak również wszelkie inne specyficzne warunki sprzedaży powinny zostać każdorazowo określone w odrębnych umowach .......

Pobierz

OWUS – OGÓLNE WARUNKI USŁUG SERIWSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI USŁUG SERWISOWYCH OWUS

§1.

Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać informację:

  1. Typ produktu, numer fabryczny oraz datę produkcji;
  2. Model sterowania;
  3. Numer alarmu / treść wyświetlanego komunikatu;
  4. Szczegółowy opis awarii;
  5. Dokumentacja fotograficzna miejsca awarii.......
Pobierz