Zawory przemysłowe — rodzaje i zastosowanie

zawór zwrotny

Główny zadaniem zaworów przemysłowych jest zamknięcie lub regulacja przepływu instalacji. Możemy wyróżnić wiele różnych rodzajów zaworów, które wyróżniamy na podstawie kilku kryteriów. Jednym z nich jest podział dokonany ze względu na zastosowanie.

 

Specyfika zaworów przemysłowych

Zawory stosowane są w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Przemysłowe zawory to mechanizmy, które mają na celu regulacje lub zamknięcie przepływu instalacji. Z uwagi na funkcje, które pełnią, możemy wyróżnić zawory zaporowe, regulacyjne, rozdzielające, zwrotne i zawory bezpieczeństwa. Wszystkie te rodzaje zaworów stanowią jeden z kilku najważniejszych elementów instalacji. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Przykładowo, w przemysłowej armaturze najczęściej stosowane są zaworu służące do zamykania wylotów i otworów, a także do regulowania przepływu płynów przez przewód. Urządzenia można sklasyfikować pod wieloma względami. Najczęściej jednak wyróżniamy zaworu kulowe i tłokowe.

 

Budowa oraz przykładowe zastosowanie zaworów

Zawory, które znajdują zastosowanie w przemyśle, składają się z gniazda z otworem przepływowym, korpusu oraz zwieradła współpracującego z gniazdem. Zwieradło stanowi część ruchomą, która występuje w postaci grzybka, kuli, tłoku, zasuwy, suwaka, klapy albo iglicy. Ma na celu sterowanie zaworem poprzez poruszenie odpowiednim mechanizmem.

Z uwagi na zastosowanie oraz konstrukcję zaworu przemysłowe możemy podzielić na następujące rodzaje:

  • Zawory kulowe. Znajdują zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach przemysłu w instalacjach wodnych, paliwowych, powietrznych oraz różnego rodzaju mediach płynnych i gazowych, na parę wodną i chemikalia.
  • Zawory zasuwowe. Znajdują zastosowanie w instalacjach o większej średnicy. Nie należy jednak stosować ich do regulacji przepływu, ponieważ mają charakter zaworów zamykających.
  • Zawory motylkowe (zawory klapowe oraz przepustnice). Stosowane są do cieczy, chemikaliów, pyłów, substancji spożywczych i gazu.
  • Zawory higieniczne. Stosowane są przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i biotechnologicznym.
  • Zawory zwrotne i filtry. Znajdują zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Służą do zapewniania przepływu w jednym kierunku i chronią instalację przed wstecznym przepływem.
  • Elektrozawory. Znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie przemysłu. Można je stosować do gazów obojętnych, powietrza, zimnej i gorącej wody, benzyny, oleju opałowego czy olejów mineralnych.