SIŁOWNIK SPECJALNY

Na fotografii pokazany jest korpus cylindra Øw 250 x Øz 337 mm z zamontowanym kołnierzem mocującym 510 x 510 x ≠120 mm.

Zmontowane elementy przygotowane są do spawania w celu ostatecznego połączeniu kołnierza z korpusem cylindra.

Fotografie przedstawiają korpus cylindra Øw 250 x Øz 337 mm  z przyspawanym kołnierzem mocującym 510 x 510 x ≠120 mm od strony korpusu cylindra.

Spoiny spełniają funkcję blokady przed odkręceniem się kołnierza z korpusu cylindra, oraz wzmacniają połączenie kołnierza z korpusem cylindra na rozciąganie. Siłownik będzie pracował pod obciążeniem 320 bar.

Widoczny zespół przygotowany jest do dalszej obróbki.