Prasa BISON BE 720-550

 

Ten model prasy jest wysokowydajną brykieciarką przemysłową do przetwarzania trocin w brykiety. Charakteryzuje się bardzo krótkim cyklem technologicznym prasowania brykietów – poniżej 6 sek./brykiet, co daje jej możliwość osiągania wysokiej efektywności w kg/h, w zależności od rozdrobnienia i rodzaju prasowanych trocin.

 

 

Dokumentujemy jakość wykonania prasy BISON BE 720-500 AL.

Zdjęcie przedstawia zespół roboczy prasy BISON BE 720-500 AL, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru twardości matrycy (formy). Jak widać na ekranie miernika ORION D400, twardość matrycy na gotowo wynosi 56,2 HRC, co gwarantuje jej długą żywotność podczas pracy, liczoną w tysiącach godzin.