Jakie są rodzaje cylindrów hydraulicznych?

cylinder hydrauliczny

W mechanice mianem cylindrów określane są osłony dla poruszających się elementów roboczych. Stanowią obudowę ochronną i pozwalają na zachowanie właściwego ciśnienia i temperatury. Znajdują zastosowanie w silnikach, pompach, sprężarkach tłokowych i siłownikach hydraulicznych. Cylindry hydrauliczne to właśnie hydrauliczny siłownik.

 

Specyfika cylindrów hydraulicznych

Cylindry hydrauliczne stanowią rodzaj odbiornika energii i zaliczane są do elementów wyjściowych układu hydraulicznego. Pozyskana energia jest następnie przekazywana za sprawą ciśnienia cieczy roboczej, która napiera na element poruszający się w cylindrze.

Najczęściej mamy do czynienia z siłownikami tłokowymi i nurnikowymi (tłok i tłoczysko stanowią całość). Siłowniki możemy też podzielić ze względu na liczbę ruchów roboczych elementów: siłowniki dwustronne (ruch roboczy i powrotny wywoływany jest przez ciśnienie cieszy), siłowniki jednostronne (ruch powrotny powodowany jest przez obciążenie zewnętrzne).

 

Budowa i produkcja cylindrów hydraulicznych

Podczas budowy cylindrów hydraulicznych należy nie tylko dobrać właściwy typ i średnicę, ale również wykonać wiele analiz, które będą stanowić podstawę do późniejszych działań konstrukcyjnych. Niezbędne jest sprawdzenie przede wszystkim ruchliwości urządzenia. Dokonuje się tego m.in. poprzez wykonywanie komputerowej symulacji ruchu rzeczywistego. Dzięki temu można stworzyć wirtualny projekt siłownika, który składa się nie tylko z cylindra, ale również tłoka lub nurnika, tłoczyska, uszczelnień i elementów mocujących.

Istnieje kilka różnych typów siłowników hydraulicznych, dlatego poszczególne modele mogą się nieco różnić budową. Kluczową różnicę między nimi stanowi element roboczy, którym może być tłok, nurnik lub membrana. Najczęściej stosowane są cylindry tłokowe, więc to one mogą stanowić przykład budowy urządzenia. Cylinder hydrauliczny zbudowany jest przede wszystkim z korpusu, który ma kształt cylindra. Wewnątrz znajduje się tłok otoczony uszczelką, która zabezpiecza przed przedostawaniem się cieczy, np. oleju hydraulicznego (wprawia tłok w ruch). Do tłoka przymocowane jest tłoczysko. Tłoczysko to podłużny element o mniejszej średnicy. Jego zadaniem jest przenoszenie siły z przesuwającego się tłoka na kolejny element mechanizmu, np. ramię dźwigu.