Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne w wykonaniu specjalnym.

Agregaty hydrauliczne

Agregaty ...

Prasy brykietujące BISON

Brykieciarka BISON II strong o wydajności 220kg ÷ 300kg i zagęszczeniu brykietu do 1,4

Linie technologiczne

Produkujemy linie technologiczne do brykietowania trocin, wiórów stalowych, aluminowych i metali kolorowych.

> 4 3 2 1 <

PRZETARGI

A

Informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17759

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące:

„Wykonania robót wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2, wg dokumentacji i przedmiarów załączonych do zapytania ofertowego, z wyłączeniem konstrukcji stalowej hali”.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości” nr POIR.03.02.02-00-1660/18 z dni 06.12.2018r.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy do złożenia oferty.

B

Informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17918

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące:

„Wykonania, w systemie zaprojektuj i wybuduj, robót elektrycznych związanych z budową hali produkcyjnej o powierzchni 120 m2, wg opisu oczekiwanego zakresu prac załączonego do zapytania ofertowego, oraz szkicu planowanego posadowienia maszyn i rozmieszczenia pozostałych odbiorów”.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości” nr POIR.03.02.02-00-1660/18 z dni 06.12.2018r.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy do złożenia oferty.

C

Informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1205413

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące:

„Dostawa przecinarki plazmowo-tlenowej  - 1 szt”.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości” nr POIR.03.02.02-00-1660/18 z dni 06.12.2018r.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy do złożenia oferty.

D

Informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1218709

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące:

„Zakup obrabiarki CNC 4-osiowej - 1 szt”.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości” nr POIR.03.02.02-00-1660/18 z dni 06.12.2018r.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy do złożenia oferty.

E

Informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1218711

zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące:

„Zakup obrabiarki CNC 5-osiowej - 1 szt”.

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pt. „Uruchomienie produkcji seryjnej pras hydraulicznych BE720 o najwyższych parametrach szybkości” nr POIR.03.02.02-00-1660/18 z dni 06.12.2018r.

Zainteresowane podmioty gospodarcze zapraszamy do złożenia oferty.