Uruchomienie seryjnej produkcji prasy do brykietowania biomasy oraz rozwój produkcji wyrobów hydrauliki siłowej o wysokim stopniu przetworzenia

Drukuj

Poniżej znajdują się zapytania ofertowe dotyczące obecnie realizowanego projektu pt.:

"Uruchomienie seryjnej produkcji prasy do brykietowania biomasy
oraz rozwój produkcji wyrobów hydrauliki siłowej o wysokim stopniu przetworzenia".

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową na poziomie przedsiębiorstwa.

Zapytanie ofertowe na odciągi

Zapytanie ofertowe na defektoskop

Zapytanie ofertowe na obrabiarki CNC

Zapytanie ofertowe na systemy komputerowe 3D klasy CADW wyniku przeprowadzonego postępowania związanego z wyborem najkorzystniejszych ofert dotyczących powyższych zapytań ofertowych, poniżej prezentujemy informację o najkorzystniejszych ofertach wybranych podczas tego postępowania.

Informacja o wyborze oferty na zakup defektoskopu ultradźwiękowego do badania spoin spawalniczych i rozwarstwień

Informacja o wyborze oferty na zakup i montaż instalacji odciągu gazów spawalniczych

Informacja o wyborze oferty na zakup i montaż centrum obróbczego CNC - pionowego

Informacja o wyborze oferty na zakup i montaż obrabiarki CNC - poziomej 600mm

Informacja o wyborze oferty na zakup i montaż obrabiarki CNC - poziomej 1200mm

Informacja o wyborze oferty na zakup licencji oraz wdrożenie systemu komputerowego 3D klasy CAD