Wydział Hydrauliki Siłowej  /  Brykieciarki serii BISON  /  BISON II speedy o wydajności 250kg ÷ 350kg i zagęszczeniu brykietu do 1,1

BISON II speedy 300

Zalecane zastosowanie: Przerób biomasy i innych materiałów pochodzenia roślinnego, podlegających brykietowaniu. Doskonale sprawdza się w liniach produkcji brykietu przemysłowego, tak ze słomy jak i z trocin. Prasa charakteryzuje się dużą wydajnością w stosunku do zainstalowanej mocy.

Wydajność: 250kg/h ÷ 350kg/h
Moc zainstalowana: 18,5kW
Gabaryt brykietu: 60x120x80*
Ciężar właściwy: 800kg/m3 ÷ 1100kg/m3**
( * ) - wartość max, skrócenie powoduje spadek wydajności ale wzrost zagęszczenia
( ** ) - uzależniony od materiału użytego do prasowania

Zapytaj o ten produkt