Wydział Hydrauliki Siłowej  /  Siłowniki hydrauliczne  /  Symbole wymiarów siłowników

Symbole wymiarów siłowników

D - średnica wewnętrzna cylindra [mm]

d - średnica tłoczyska [mm]

H - skok [mm]

h - dodatkowe wydłużenie tłoczyska [mm]

Lc - długość siłownika w zamknięciu [mm]

a - szerokość łożyska [mm]

b - szerokość końcówki (b1 cylindra; b2 tłoczyska) [mm]

c1,c2 - odległość otworów zasilających [mm]

C - szerokość bieżni tłoczyska [mm]

do - średnica sworzni mocujących [mm]

D1 - średnica zewnętrzna cylindra [mm]

D2 - średnica zewnętrzna nakrętki cylindra [mm]

D3 - średnica zewnętrzna kołnierza [mm]

Dp - średnica podziałowa otworów mocujących na kołnierzu [mm]

f - wysokość końcówki tłoczyska do osi otworu

g - odległość kołnierza

k - długość wcięcia ucha cylindra [mm]

M - gwint otworów zasilających

Mz/Mw - gwint na tłoczysku (z-zewnętrzny, w-wewnętrzny)

m - długość gwintu na tłoczysku [mm]

n - wysokość nabki

R - promień końcówki (R1 cylindra; R2 tłoczyska) [mm]

T - odległość czopa [mm]

t - szerokość czopów mocujących [mm]

w - grubość kołnierza [mm]

z - długość stała tłoczyska [mm]

α,β - usytuowanie otworów zasilających dla siłowników typu WHC [kąt]