Wydział Hydrauliki Siłowej  /  Brykieciarki serii BISON  /  BISON speedy o wydajności 150kg ÷ 200kg i zagęszczeniu brykietu do 1,1

BISON speedy 150

Zalecane zastosowanie: Prasowanie odpadów produkcyjnych w zakładach tytoniowych, papierniach, małych zakładach stolarskich, zakładach komunalnych i innych obiektach gdzie nie jest wymagana duża wydajność i występują ograniczenia mocy przyłączeniowej.

Wydajność: 150kg/h ÷ 200kg/h
Moc zainstalowana: 11kW
Gabaryt brykietu: 60x120x80*
Ciężar właściwy: 800kg/m3 ÷ 1100kg/m3**
( * ) - wartość max, skrócenie powoduje spadek wydajności ale wzrost zagęszczenia
( ** ) - uzależniony od materiału użytego do prasowania

Zapytaj o ten produkt