Wydział Hydrauliki Siłowej  /  Brykieciarki serii BISON  /  BISON II strong o wydajności 220kg ÷ 300kg i zagęszczeniu brykietu do 1,4

BISON II strong

Zalecane zastosowanie: Przerób biomasy i innych materiałów pochodzenia roślinnego, podlegających brykietowaniu. Doskonale sprawdza się w liniach produkcji brykietu kominkowego. Prasa charakteryzuje się wysokim stopniem zagęszczenia materiału prasowanego.

Wydajność: 220kg/h ÷ 300kg/h
Moc zainstalowana: 20kW
Gabaryt brykietu: 60x120x80*
Ciężar właściwy: 1100kg/m3 ÷ 1400kg/m3**
( * ) - wartość max, skrócenie powoduje spadek wydajności ale wzrost zagęszczenia
( ** ) - uzależniony od materiału użytego do prasowania

Zapytaj o ten produkt