Wydział Dostaw Paliw  /  Nasi odbiorcy

Nasi odbiorcy

Oprócz klientów indywidualnych naszymi głównymi odbiorcami są:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • szkoły i przedszkola,
  • urzędy miast i gmin,
  • jednostki wojskowe,
  • szpitale i przychodnie,
  • suszarnie zbóż.